Eğitim ve danışmanlık hizmeti

EĞİTİM HİZMETLERİ

İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu gereği işverenin çalışanlara vermekle yükümlü ve zorunlu olduğu Temel İş Sağlığı ve Güvenliği eğtimi için BEYDAĞI ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ eğitim hizmetini vermektedir.Temel İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi çalışanlara işe giriş ve yeni işbaşı sürelerinde isg konuları baz alınarak örgün eğitim verilir.Bu eğtim sonrasında başarılı olan çalışanlara EĞİTİM KATILIM SERTİFİKASI verilir.Eğitim sonucunda verlien sertifikalar bakanlığa gönderilir.T.C. AİLE,ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI kayıtlarında yer alır.

Eğitim Programının Konuları

1.Genel konular

a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,

b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,

c) İşyeri temizliği ve düzeni,

ç) İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar

2. Sağlık konuları

a) Meslek hastalıklarının sebepleri,

b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,

c) Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,

ç) İlkyardım

d)Tütün ürünlerinin zararları ve pasif etkilenim

3. Teknik konular

a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,

b) Elle kaldırma ve taşıma,

c) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,

ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,

d) Ekranlı araçlarla çalışma,

e) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,

f)İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,

g) Güvenlik ve sağlık işaretleri,

ğ) Kişisel koruyucu donanım kullanımı,

h) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,

ı) Tahliye ve kurtarma

1. Genel konular
a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,
b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
c) İşyeri temizliği ve düzeni,
ç) İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar
2. Sağlık konuları
a) Meslek hastalıklarının sebepleri,
b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
c) Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,
ç) İlkyardım
d)Tütün ürünlerinin zararları ve pasif etkilenim
3. Teknik konular
a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,
b) Elle kaldırma ve taşıma,
c) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,
ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
d) Ekranlı araçlarla çalışma,
e) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
f)İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,
g) Güvenlik ve sağlık işaretleri,
ğ) Kişisel koruyucu donanım kullanımı,
h) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,
ı) Tahliye ve kurtarma

Eğitim Organizasyonu:
İsg Eğitim Konuları
Çalışan Sayısı
Eğitim Yeri ve Dili
Eğitim Günü ve Saati
Ölçme ve Değerlendirme
Belgelendirme, konularında mevzuata uygun olarak çalışmaların yapılması.WhatsApp chat